Haber Detayı
28 Nisan 2017 - Cuma 09:41
 
'Kamu Yönetimi' Van'da tartışılıyor
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Kent Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü'nün organize ettiği "Uluslararası 14. Kamu Yönetimi Forumu" dün Van'da başladı.
EKONOMİ Haberi
'Kamu Yönetimi' Van'da tartışılıyor

“Nasıl Bir Kamu Yönetimi” başlığıyla düzenlenen foruma Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Vali Vekili Mehmet Parlak, Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkanvekili Mehmet Şirin Yaşar, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, il içinden ve il dışından çok sayıda Prof. ve Doç. olmak üzere akademisyen ve davetliler katıldı.

 

DOÇ. DR. TURAN FORUMUN AMACINI AÇIKLADI
İki gün sürecek olan "Uluslararası 14. Kamu Yönetimi Forumu" açılış konuşmaları ile başladı. İlk konuşmayı YYÜ Kent Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Menaf Turan yaptı. Katılımcıları selamlayan Doç. Dr. Turan; “Bizler bu camianın Van'daki temsilcileri olarak, rahmet ve minnetle andığımız ve kaybettiğimiz kıymetli hocamız Prof. Dr. Tayfur Özşen'in girişimleriyle 2003 yılında başlatılan ve değerli hocalarımızın katkılarıyla geleneksel hale getirilen KAYFOR'un bu yıl 14.'sünü düzenliyoruz. KAYFOR'un temasını 'nasıl bir kamu yönetimi?' olarak belirlerken, aslında, kamu yönetimi disiplinin inceleme nesnesi olarak devlet olgusunun kabulünden hareket ettik. Devlet olgusunun etrafında cereyan eden bütün meselelere yanıt vermek için başvurulacak olan en önemli disiplinlerden biridir kamu yönetimi disiplini. 200 yıldır bu coğrafyada gerek Osmanlı İmparatorluğu, gerekse de genç Türkiye Cumhuriyeti'ne bakıldığında bu sürecin devlette reform süreci olduğu görülecektir. Yöntemsel açıdan bu reform sürecinin bir kopuş değil de bir süreklilik çerçevesinde ele alınması gerektiğini düşünmekteyim. Bu anlamda devletin hali ahvalini ortaya koymak, geçmişini analiz etmek ve geleceğe yön vermek bu sempozyumun temel amaçlarından biridir” dedi.
Doç. Dr. Turan konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Sempozyumun önemli yanlarından bir tanesi de çok yakın bir zamanda gerçekleştirilen referandum sonucunda geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgilidir. Bundan sonraki dönemde reform sürecinin bu sistemle ilgili olarak devam edeceği aşikârdır ve konu kamu yönetimi çevresinde önemli bir yer işgal edecektir. Göçler, yeni kentsel politikalar, yerel yönetimler, kamu personel sistemi gibi birçok konunun da kamu yönetimi camiasının gündeminde olacağını bilmekteyiz. KAYFOR'un bu alanların tartışılması açısından ne denli önemli bir platform olduğunu vurgulamak isterim.”

 

MEMDUHOĞLU, BİLİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Doç. Dr. Menaf Turan'ın ardından Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu kürsüye davet edildi. Memduhoğlu, “Üniversite ile iş dünyasının işbirliğine yönelik  bu önemli sempozyumu her zaman destekledik. Borsa olarak, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına yönelik hizmetler yürütüyoruz. Ancak kaliteli bir hizmetin en önemli dayanağının bilim olduğunun farkındayız. Bilimle olmayan hiçbir hedef nihai sonuca ulaşamayacaktır. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman birçok ülke üniversite ve bilimi bir araya getirerek nihai sonuca ulaşmışlardır. Van Ticaret Borsası olarak biz de üniversitemiz ile ilgili, kendi alanımızda olan bütün kulvarlarda protokoller imzalayarak üreticinin gücünü, enerjisini bilgi ile paydaş kıldık. İlimiz özellikle tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan bir ildir. Bu nedenle ilimizde tarım ve hayvancılık çok daha fazla önemsenmelidir. Bu konuda bölgesel anlamda reformlar yapılmalıdır. Küçükbaş hayvan sayısında Türkiye'de birinci sıradayız. Ancak bunun cazibesini ilimize yansıtamıyoruz. Keza ciddi oranda bal üretimi yapan bir kentiz. Ama bu konularda maalesef kentimize yeteri kadar katma değer katamıyoruz. Bu konuda YYÜ ile bir araya gelerek bal konusunda markalaşma çalışmaları başlattık. Bu tür çalışmalar son derece önemli.” diye konuştu.

 

TAKVA: GÜNEŞİN VE SUYUN BAŞKENTİ VAN...
Memduhoğlu'ndan sonra Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva konuşmasını yaptı. Takva da selamlama konuşmasının ardından şunları söyledi; “Kamusal alan organizasyonunun Cumhuriyet tarihi boyunca önce kavramsal olarak daha sonra realize edilmiş biçimi ile kamu idaresi olarak örgütlenip 'idare etmekten' modern manada yönetime evrilmesinin yenilikçi değişim sürecine hepimiz tanıklık etmekteyiz. Hala güncel olan kamu yönetimi, değişen ve yenilenen modern yönetim teknikleri ile birlikte sürekli yenilikçi arayışlar içerisindedir. Özellikle kamusal alanın her an büyüyen ve karmaşık hale gelen ilişki biçimi ve yapısal dönüşümü bu yeni arayışları anlamlı hale getirmektedir. Nitelik ve nicelik bakımından büyüyen kamunun yönetsel ihtiyacını karşılamak için içine girdiği hiyerarşik düzen aynı zamanda yeni krizler doğurmaktadır. Bu kriz kendisini kamunun finansmanında derinden htirse de aynı zamanda yöneten-yönetilen ilişkisinde birbirinden uzaklaşmaya ve yabancılaşma sorununa da işaret etmektedir. Modern yönetim biçimleri ile beraber her an büyüyen kamusal alanın birbirinden uzaklaşan ve birbirine yabancılaşan yöneten-yönetilen ilişkisinin derinleşen krizi karşısında yenilikçi bir yöntem olarak tartışılan 'kamu yönetişimi' kavramının da bu forum aracılığı ile derinlik kazanacağını umuyorum. Bu söylediklerim buradaki değerli bilim insanlarının ilgisine dokunacak şeyler olmayabilir. Söylemeye çalıştığım şey kamunun artık 'idare ederek' yönetilemeyecek hale geldiği gerçeğidir. Tam burada temsil ettiğimiz meslek odasının anayasal bir kurum olarak, ülkemizin yönetsel anlayışı içerisinde ekstern bir örnek oluşturduğunu belirtmek istiyorum. Kamu Kurumu niteliğinde meslek odası olarak tanımlanan odamız ne tam anlamı ile kamu kurumu ne de tam anlamıyla kamu dışında faaliyet gösteren bir sivil örgütlenme tartışmasından henüz kurtulabilmiş değiliz. Bu şekilde sürekli kimlik arayışını sürdüren cap-canlı bir yapıyı temsil ediyoruz. Salt bu nedenle olsa bile bu forumda olmasa da bundan sonraki forumda bizim için özel bir oturum düzenlemenizin gereğini dikkatinize sunuyorum. Son söz niyetine bugün dünyanın en güzel şehirlerinden, güneşin ve suyun başkenti olan Van'da başlayan 14. Kamu Yönetimi Forumunun Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu modern yönetim anlayışına etkin katkı sağlayacağına olan inancımla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.”

 

ÖZGÖKÇE'NİN KONUŞMASI
Takva'nın ardından Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe konuşma yapması için kürsüye davet edildi. Özgökçe, “Burada kamu yönetiminin olması için öncellikle bir kamunun olması gerekiyor. Sağlıklı, huzurlu bir kamunun, bir devletin olması gerekiyor. Şuanda Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta iç ve dış güçlerin yaptıklarına bakarak herhangi bir yönetimden söz edilemez. Türkiye'yi 15 Temmuz'da oraya dönüştürmek isteyen FETÖ terör örgütü ve diğer tüm terör örgütleri maalesef burada kamu yönetimini zaafa uğratarak, Türkiye'yi aynı Suriye, Mısır gibi paramparça etmek istediler.” ifadelerini kullanarak; “Kamuyu yönetecek olan insanların adil, herkese eşit ve hizmetleri götürürken toplumun tamamını kucaklayan olması gerekiyor” dedi ve formun olumlu geçmesi temennisinde bulundu.

 

REKTÖR BATTAL; “BURAYA GELEN 3 GÜN SONRA VANLI OLUYOR”
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak Kamu Yönetimi Forumu için ülkemizin farklı üniversitelerinden gelen saygıdeğer akademisyenlerimizi burada bir arada görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. 35. yılını geride bırakmış olan üniversitemiz hem yerel hem de ulusal anlamda giderek önemli bir konuma sahip olmaktadır. Üniversitemizde öğrencilerimize hem ulusal hem de uluslararası programlarla dünya standartlarına yakın bir eğitim sunmaktayız. Üniversitemiz özellikle Van'da 2011 yılında gerçekleşen deprem afetinden sonra yoluna yeni projelerle daha da güçlenerek devam etmektedir. Bulunduğu coğrafyada adeta bir çekim merkezi haline gelen ilimizin böylesi bir toplantıya ev sahipliği yapmış olması bizler için çok kıymetlidir. Üniversite olarak sahip olduğumuz misyonumuzun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu ve benzeri bilimsel toplantıları da destekliyor ve Van'da böylesi saygın ve sürekliliği olan bir sempozyumun düzenlenmiş olmasından gurur duyuyoruz. Bildiğiniz gibi 1980'lerden sonra küreselleşme hareketlerinin bir sonucu olarak yönetim sistemimizde yaşanan dönüşüm ve değişim süreçleri yeni bir kamu yönetimi anlayışının geliştirilmesine yol açmıştır. Kamu Yönetimi disiplini içerisinde farklı alt başlıkları da bir arada barındıran yeni yaklaşımlar öne çıkmış ve bu tartışmalar değişen dünya düzeni içerisinde devletin, yönetimin ve hatta siyasetin de konumunu şekillendirmiştir. Gerçekleştireceğimiz 14. Kamu Yönetimi Formunda 2 gün boyunca sürecek tartışmalar ve gerçekleşecek oturumlar ile 'Nasıl bir kamu yönetimi' sorusu ele alınırken, yönetim bilimi literatürüne de katkı sunulacaktır. Böylece güncel sorunlara yönelik olarak da bir açılım sağlanacağı düşüncesindeyim. Siz değerli misafirlerimizi ağırlamanın yanı sıra sempozyumu bizler için önemli kılan bir diğer unsur, sempozyum süresince Van ile ilgili idari ve sosyal sorunları ele alarak tartışılabilmek olmalıdır. Ele alınacak tartışma konularının hem bilgilendirici hem de uygulama açısından Doğu'da öncü bir il olmaya aday olan Van'a önemli katkılar sunacağı düşüncesindeyim.”
İl dışından gelen davetlilere Van'ın güzelliklerini de anlatan Rektör Battal; “Buraya ön yargılarla gelenler oluyor. Ama buraya gelenler ilk gün denizimize Van Gölü diyorlar, ikinci gün göl ile deniz arasında birşeyler söylüyorlar ama 3. gün Van Denizi diyorlar. Yani buraya gelen 3 gün sonra Vanlı oluyor. Ben bir geldim, 28 yıldır buradayım. İnanın bir 28 yıl daha yaşarım burada. Van bu kadar güzel bir kent” dedi.

 

VALİ VEKİLİ PARLAK; “HOCALARIMIZI BURADA AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM”
Daha sonra kürsüye Vali Vekili Mehmet Parlak davet edildi. Kendisinin Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olduğunu belirten Vali Vekili Parlak, üniversiteden hocalarını Van'da görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Parlak; “Formumuz iki gün sürecek, inşallah Van için iyi bir sonuç çıkar. Biliyorum ki birçok il bu tür forumları kendi illerinde düzenlemek için yarış yapıyorlar. Dolayısıyla çok önemli bir platform ve sonuç bildirgesi açıklandıktan sonra nasıl bir kamu yönetimi istiyoruz, nasıl düzenlemeler yapılır bunlar ortaya konacak. Buna ilişkin iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Kamu yönetiminin de bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasıyla beraber 1950'lerden sonra buna benzer çalışmaların yoğunluk kazandığını görüyoruz. İşte hep söylenir, sistem yaklaşımı, yönetim yaklaşımı, toplam kalite yönetimi, performans yönetimi, startejik yönetim, son yıllarda post modern yönetim anlayışıyla ilgili tartışmalar 'daha iyi nasıl bir kamu yönetimi temin ederizin' yolunda bir arayış içerisinde olarak ifade edilebilir. Yine buna paralel olarak dünya teorisindeki gelişmelerle, Türkiye'de de bu tür çalışmaların yapıldığına şahit oluyoruz. Milat olarak 1949 yılında yapılan çalışmalar vardır. Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatının da desteğiyle mehtap raporları, kaya raporları, Türk kamu yönetimindeki sıkıntılar nasıl aşılır, kamu yönetimi nasıl organize edilir gibi sorulara cevap bulmak için bir araştırma yapıldı. Yine Today, Türk kamu yönetimindeki sorunlara çözüm bulkmak için Ortdoğu Teknik Üniversitesiyle birlikte bir çalışma yapıyor. Belki biraz daha Amerika tarzında yöntemler sunuluyor ama bu kurumların Türk kamu yönetiminin köklü ve yapısal sorunlarına çözüm bulmak için çok önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Aslında bütün bu çalışmalar iki kavram şeklinde belirleniyor. Yönetim mi? İdare mi? Bu iki kavramdan birisi vatandaşa öncelik verirken, diğeri ise müşteriye öncelik verir. Birisi özel sektöre ait bir kavramken, diğeri kamu kesimini anlatan bir kavramdır. Müşterinin olduğu yerde tabi müşteri memnuyeti esastır, vatandaşın olduğu yerde ise başka şeyler öncellikle esastır. Bununla ilgili 1980'lerde bir takım çalışmaların olduğunu görüyoruz. Yeni kamu yönetimi anlayışında oluşan çok sebep var ama bunlardan yönetim ideolojisi teorisi çok önemlidir. Diğer çalışmaları da kapsıyor. Temel olarak işletme yönetiminin teknikleri kamu kesimine bir anlamda ithalini veya uygulamasını öneren bir sistemdir. İngiltere gibi, Avusturalya gibi ülkelerde yeni kamu yönetim anlayışı olumu sonuçlar verirken, bizim daha çok benzediğini iddia ettiğimiz, düşündüğümüz kıta ortasında ve bunun bir tip örneği olan Fransa'da durumun çok da başarılı olmadığını görüyoruz. Bütün dünyada her alanda evrensel diyebileceğimiz gelişme teorileri yok. Dolayısıyla bunun Fransa'da olmaması çok da sürpriz sayılmamalıdır. Çünkü Fransa'da toplumculuk, İngiltere'deki dereceye göre çok daha öndedir. Sistemler elbette çok önemli ama sistemleri uygulayan insan olduğu için hangi sistem olursa olsun uygulayıcıların elindedir. Dolayısıyla iyi bir kamu yönetiminden nasıl bahsedersek bahsedelim bu kamu yönetimini çevreleyen bir denetim unsurunun, kamunun daha hesap verirliliği, daha şefaflığını konuşuyoruz. Devlet siyasetle yönetiliyor. 5 yılda bir ülkemizde yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim belirlenip ülkeyi yönetiyor ama burada önemli olan bürokrasidir. Bürokrasi kamu yönetiminin eliyle yürüyor. Buna yerel yönetimler de dahildir. Biz hep devlette küçülme diyoruz ama dürnyanın gidişatı böyle değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu böyle değil. Kamu yönetiminin gelişmesi adına ben bu formun hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

 

BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ: 
YÖNETİM ANLAYIŞI 2002 ÖNCESİ VE SONRASI DİYE AYRILIYOR

Kürsüye son olarak Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci davet edildi. Çiftci yaptığı konuşmada; “Biliyorsunuz ülkemizin bir 2002 sonrası ve bir de 2002 öncesini ayıran net bir yönetim anlayışı var. Neden böyle ifade ediyorum; çünkü 2002 öncesi genel anlamda devlet millet ilişkisinin farklı olduğu, sanki devletin efendi, milletin ise devletin hizmetkârı olduğu yönündeydi. Tabii ki bazı istisnai dönemleri ayırmak gerekir, haksızlık yapmak da istemem. Ancak 2002 sonrası bu anlayışın esastan değiştiğini, devletin hizmetkâr, milletin ise efendi olduğu bir anlayışa doğru evrildik. Burada geçmiş döneme nazaran bu durumun sistematik halini aldığını söyleyebilirim. Hükümetlerimiz göreve geldiği günden itibaren milletimizin hizmetkârı olurken, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibini ön planda tutmuştur. Biliyorsunuz; bizi biz yapan, millete hizmet götüren devletler kurmamız ve bu anlayışla yüzyıllardır yönetilmemizdir. İktidarlarımız döneminde her daim, yöneten ve yönetilen arasında keskin bir ayrımın yapılmasına karşı olduk. Bunun yerine milletimiz ile birlikte sorunları tanımlama, birlikte çözümler arama gayreti içerisinde olduk. Halka hizmet yolunda hayatı kolaylaştırıcı adımlar atmayı esas aldık. Kaynakları israf etmeden, halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaya çalıştık. Sorunlara halkın içerisinden, halkın gözünden bakan ve çözüm üreten, halktan aldığı yetki ve güçle halkın taleplerine dayalı bir hizmet anlayışını benimsedik. Bu anlayışla, kamu hizmetlerini vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı, temel kamu hizmetlerine rahatça erişimini sağlamayı kamu yönetiminin ana misyonu olarak görüyoruz. İnsan odaklı yönetim tarzını benimsemiş olan AK Parti iktidarları olarak, kamu yönetimimizi ve kamu çalışanlarımızı çağdaş yöntemlerle sürekli geliştirmekte ve yenilikçi uygulamalarla etkinliğini artırmaktayız. Aslında kamu yönetişimi demek daha doğru olur sanırım. Zira tepeden inen bir yönetim anlayışından ziyade vatandaşa hizmet götüren ve ihtiyaçlara göre şekillenen yönetim tarzını benimsedik. İktidarlarımız döneminde kamu yönetimini sürekli iyileştirilme gerektiren bir alan olarak gördük ve görmeye devam ediyoruz. Şartların ve anlayışların değişimi içinde, yenilikçi ve insan onurunu esas alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Kamu yönetimi, ülkemizin toplam yaşam kalitesi bakımından kritik öneme sahiptir. İyi işleyen, şeffaf ve hesap verme sorumluluğu olan kamu yönetimi, aynı zamanda ekonominin ve sivil toplumun da elverişli bir ortamda gelişimini kolaylaştırmaktadır. Zihniyet, strateji ve organizasyon silsilesi içerisinde yeniden yapılanacak olan kamu yönetiminin, temel alanlarda kalite standartlarının oluşumunu ve geliştirilmesini de destekleyeceğini düşünmekteyim.” ifadelerini kullandı.
Daha sonra 2002 sonrası kamu alanında yapılan kolaylaştırıcı çalışmaları anlatan Bakan Yardımcısı Çiftci, “15 yıllık iktidarlarımız döneminde yukarıda da ifade ettiğim gibi adımlarımızı her daim 'devlet, millete hizmet etmek için vardır' şiarıyla atmayı amaçladık. Dolayısıyla bu ilkeden hareketle demokratik yönetişim uygulamalarını hayata geçirdik.. 16 Nisan’da biliyorsunuz ki ülkemizde sivil bir devrim gerçekleşmiştir. Yönetim sistemimizin değişmesi noktasında önemli bir kavşak dönülmüştür. 15 Temmuz bir milletin 'Diriliş'i, 16 Nisan ise yükselişi yani ülkenin 'take off' (kalkış) aşamasına geçmesidir. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ifade ettiğimiz bürokratik ataletle mücadele hız kazanacak ve yönetişim alanında aksayan süreçler minimuma indirgenecektir. Nasıl ki siyaset alanında azınlığın çoğunluğa tahakkümü kalktıysa, projeleri olmayan, vatandaşa hizmet götürülmesi noktasında çaba göstermeyen, şeffaf, adil, hızlı ve hesap verilebilirlikten uzak her türlü yönetim anlayışı kalkmış, kalkmadıysa da iflas etmeye mahkûm olacaktır. Dolayısıyla çağın gereklerine, milletin özüne ve hakka dayalı bir yönetim anlayışı ile meselelere yaklaşılacaktır. Forum dolayısıyla kentimizde bulunan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum, formun hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından formun düzenlenmesine katkı sunan katılımcılara plaket takdimi yapıldı. Ardından çay ve kahve molası verildi ve sonrasında ise oturumlara geçildi. Dün başlayan ve bugün de devam edecek olan forumda birçok konu başlığında sunumlar yapılacak ve “Nasıl bir kamu yönetimi?” sorusuna cevap aranacak.
3. gün ise katılımcılara Van gezisi düzenlenerek Van kahvaltısı ve Van kavurması ikramı yapılacak. Haber: Umut TARHAN

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: 'Kamu, Yönetimi', Van'da, tartışılıyor,
Haber Yazılımı