Haber Detayı
25 Nisan 2019 - Perşembe 17:58
 
MEKİİF Fuarı açıldı
Van’da ilk kez, Mesleki Eğitim Kariyer İstihdam ve İnovasyon Fuarı (MEKİİF) açıldı. Fuarın açılışında yapılan konuşmalarda, ekonomide mesleki eğitimin önemine dikkat çekilerek, ülke olarak bu yönde çalışma yürütülmesi gerektiği belirtildi.
DİĞER Haberi
MEKİİF Fuarı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) öncülüğünde, Mesleki Yeterlik Kurumu, İŞKUR, KOSGEB, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, kalkınma ajansları, TRB2 Bölgesi Valilikleri, milli eğitim müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile Van'da ilk defa düzenlenen MEKİİF Fuarı, Van Organize Sanayi Bölgesi’nde(Van OSB) bulunan Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Fuarın açılışına, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van OSB Başkanı Mehmet Aslan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, KOSGEB Van İl Müdürü Emre Yörük, davetliler ile STK temsilcileri katıldı.

 

EKONOMİDE EĞİTİMİN ÖNEMİ
Fuarın açılışında konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, ekonomide eğitimin önemine değindi. 
Mesleki okulların önemli yer tuttuğunu ifade eden Güray, şunları söyledi:
“Eğitimi, Genel Eğitim ve Mesleki ve Teknik Eğitim olarak kategorize ettiğimizde; her ikisinin de kalkınma üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Genel eğitim, kalkınmanın başlangıç evresindeki altyapıyı oluştururken, Mesleki ve Teknik Eğitim ise bizim gibi sanayileşmeye başlayan toplumlarda her geçen gün önemini arttırmaktadır. Buna paralel olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimin ve dönüşümün etkisi bütün sektörlerde olduğu gibi eğitim alanında da görülmektedir. Dünyadaki hızlı değişime paralel olarak kendi değişimini eş zamanlı ve derinden yaşayan ülkemiz, yatırımlarını hızlandırmış ve üretimini çeşitlendirmiştir. Ancak tüm bu çabalara rağmen yüksek teknolojiye dayalı üretimimiz maalesef yeterli düzeyde değildir. Teknoloji-yoğun bir üretim olmadan da 1970’lerden beri içinde olduğumuz orta gelir tuzağından çıkmak pek mümkün görünmemektedir. Bu sarmaldan çıkmanın yolu, son yıllarda başlatılan kalkınma hamlesinin ruhuna uygun olarak ekonomi ve eğitimde birbiriyle uyumlu, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde meslekî eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlayacak makro politikalar üretmekten geçiyor.”

 

PLANLI KALKINMA 
Bakanlığın planlı kalkınma alanında yaptığı çalışmalara değinen Güray, şöyle devam etti:
“Planlı kalkınma modelinin gereği olarak hazırlanan beş yıllık kalkınma planlarında ve Kalkınma Ajanslarımızca hazırlanan tüm planlarda eğitim, kalkınmanın en etkili aracı olarak kabul edilmiş, nitelikli işgücünü yetiştirme konusu öncelikli çalışma alanı olarak yer almıştır. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından konunun önemine binaen; kalkınma ajansları için 2019 yılında ana tema “Mesleki Eğitim” olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızın başlattığı bu kampanya çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR, KOSGEB, İŞGEM, Kalkınma Ajansları, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 Bölgesi Valilikleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Organize Sanayi Bölgesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile “MEKİİF’19”  Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı’nı hayata geçirmiş bulunmaktayız.”

 

FUARA İLİŞKİN BİLGİLER VERDİ
Fuara ilişkin detayları paylaşan Güray, şu bilgileri verdi:
“Fuar kapsamında TRB2 Bölgesi illeri olan Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’daki meslek liselerinin hazırladığı 113 öğrenci projesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nca Samsun’da gerçekleştirilen 13. Uluslararası Robot Yarışması’nda Eskişehir, Malatya, Batman, Şanlıurfa illerindeki meslek liseleri tarafından hazırlanan ve dereceye giren başarılı öğrenci projeleri ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından desteklenen öğrenci projeleri ile fuarımızın maskotu ‘Mini Ada’ robotu, fuar alanında sergilenecektir. Ayrıca öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik olarak eş zamanlı konferans ve paneller ile Mesleki Yeterlilik Kurumu uzmanları tarafından meslek tanıtımları ve öğrencilere yönelik kariyer planlama konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirilecektir. Fuarımızın; bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen Valiliklerimize, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına, Bölge Kalkınma İdarelerimize, Kalkınma Ajanslarımıza, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitemize, Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Van KOSGEB Müdürlüğümüze, Van İŞKUR Müdürlüğümüze, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığımıza, Van İŞGEM Müdürlüğümüze, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Malatya, Şanlıurfa, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş illerimizden ilimize teşrif eden öğretmen ve öğrencilerimize, Van’dan katılan öğretmen ve öğrencilerimize, Asya Fuar ve Organizasyon Firmasına, bize inanarak projemize yakın desteğini esirgemeyen ve bugün aramızda olan Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüze ve Daire Başkanımıza ve son olarak da mesleki eğitimle ilgili hayalleri ve çabalarıyla bu fuara gece gündüz demeden emek veren başta planlama birim başkanımız Mehmet Emin Çakay olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

 

İLKİ VAN’DA GERÇEKLEŞTİ
Daha sonra konuşan Kalkınma Ajansı Gene l Müdürü Barış Yeniçeri de, Türkiye genelinde mesleki eğitim konusunda planlanan çalışmalardan söz etti.
Van’daki fuarın bu anlamda birinci çalışma olduğunu belirten Yeniçeri, şunları söyledi:
“Kalkınma Ajansı olarak 4 bölge kalkınma idaremizle birlikte yeni bir döneme açıldık. Bu yeni dönemde kalkınmanın muhtevasını esas alarak çalışmalarımızı bölgelerin özelliklerine, önceliklerine ve fırsatlarına göre yürütüyoruz. 2018 yılı itibariyle Kalkınma Ajansının toplantılarını yerli ve milli sanayi konusu çerçevesinde gerçekleştirdik. Burada önemli tespitler ortaya çıktı. Bunlardan biri de meslek eğitimin değişen dünyada, iş dünyasının ihtiyacını yönlendirmediği yeni enstrümanlarla dizayn edilmesiydi. Bu anlamda yeni dönemde dedik ki ajanslarımız kendi bölgelerinde, önemini de merkeze alarak, bir temas eğitimi gerçekleştirmek istedik. 2019 yılını da mesleki eğitim yılı olarak tercih ettik. Ve bu konuyu ülke genelinde işlemeye başladık. Van, bu programların birincisi olması hasebiyle önemlidir. Değişik meslek liselerini görme fırsatımız oldu, mutlu olduk. Bu işin bir ayağı da Milli Eğitim Bakanlığı, sayın bakan bizi bizzat yönlendirdi. Bu işe biz şu anda sarıldık. Ümit ediyoruz ki bu tür programlar tüm ülke genelinde yapılır, ülke genelinde bunu işlemek istiyoruz.”

 

“İYİ BİR EKONOMİ İÇİN İYİ BİR EĞİTİM ŞART”
Açılışta konuşan Hakkâri Valisi İdris Akbıyık da, ekonomide eğitimin önemine değindi.  
Mesleki eğitime önem veren ülkelerin daha hızlı bir kalkınma trendine girdiğine işaret eden Vali Akbıyık, şunları söyledi:
“Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz fuar, 2018 yılından itibaren ortaya koyduğu sonuç odaklı programlarımızdan bir tanesidir. Ekonominin hızlı gelişimi için eğitim kaçınılmazdır. Eğitim, değişen teknolojiye ayak uydurmaya yardımcı olurken, imalat sanayi ve hizmetler sektöründeki verimliliği artırmaya da direkt katkı sağlar. Yapılan araştırmalarda ekonomik gelişme ile eğitim arasında ciddi bir ilişki vardır. İyi bir ekonomi için iyi bir eğitim şarttır. Ve bu durum hepimize sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye’nin en geri kalmış bölgesinde, hizmet eden DAKA bu konuda gerekli planlamaları yapmıştır. 2018-2019 yılları arasında beşeri sermayenin geliştirilmesi için 10 milyon TL kaynak kullandırılmıştır. Bugün fuarda 113 proje sergilenecek, başarılı projeler yer alarak önemli bir farkındalık oluşturulacaktır.”
Yapılan konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesildi ve fuar alanı gezildi. 
Fuar, 28 Nisan gününe kadar açık kalacak.
Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de, gazetecilerin sorularını cevaplandırarak fuarın Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri başta olmak üzere bölgedeki özel sektör için önemli olduğunu ifade etti. 

Haber: M. Selim KURT

Kaynak: (Prestij Haber Merkezi) - Prestij Haber Merkezi Editör:
Etiketler: MEKİİF, Fuarı, açıldı,
Haber Yazılımı