Haber Detayı
13 Mayıs 2017 - Cumartesi 09:49
 
SES: Hemşirelik tanımı yenilenmeli
Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Van Şubesi tarafından “12 Mayıs Hemşireler Günü” dolayısıyla yapılan açıklamada, “Hemşirelik meslek tanımları günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli ve ILO hemşirelik anlaşması imzalanarak gerekleri yerine getirilmelidir” denildi.
SAĞLIK Haberi
SES: Hemşirelik  tanımı yenilenmeli

 

SES Van Şubesi tarafından “12 Mayıs Hemşireler Günü” dolayısıyla KESK Van Şube binasında basın açıklaması yapıldı. 
Açıklamayı SES Van Şubesi Kadın Sekreteri Mesude Demir, okudu. 
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hemşirelerin önemli sorunlar yaşadıklarını belirten Demir, şunları söyledi:
“Türkiye’de halka sunulan sağlık hizmetinin niteliği açısından hemşirelerin sorunları artık daha fazla göz ardı edilemeyecek bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Öncelikle, sağlıkta dönüşüm programı ile yaygınlaştırılan güvencesizlik sonucunda aynı okulu bitiren, aynı işi yapan, aynı unvana sahip kişilerin farklı özlük ve mali haklara sahip olması kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Kamu hastaneleri, her yıl artan hasta sayısına karşın yetersiz ebe ve hemşire kadrosu nedeniyle ihtiyacı karşılayamamaktadır.”

 

“ŞİDDETE MARUZ KALIYORUZ”
Sağlık alanında en fazla ebe ve hemşirelerin sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Demir, şöyle devam etti:
“Yine sağlık alanında şiddete en fazla maruz kalan kesim biz ebe ve hemşireleriz. 7 gün 24 saat hizmet verilen kamu sağlık alanında başta biz ebe ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık emekçileri olarak depresyon, anksiyete bozuklukları, tükenmişlik sendromu ve fiziksel sağlık sorunları ile yüz yüzeyiz. Sağlık hizmeti sunulan tüm alanlarda ebe ve hemşirelik mesleğinin ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınarak derhal harekete geçilmesi gerekmektedir. Ebe ve hemşireler olarak hem kamuda hem de özel sağlık alanında kendi iş tanımlarımız dışında başka işlerde de çalışmaya zorlanıyoruz. Ebe ve Hemşireler olarak; hastanelerde ve birinci basamak sağlık hizmetleri alanında iş ve gelir güvencesizliği, uzun süreli çalışma, yoğun nöbetler, düşük ücret ve riskli çalışma koşulları, performans, zor ve gereksiz karmaşık görevler, yetersiz dinlenme araları gibi sorunlar ile yüz yüzeyiz. Çalışma koşullarımız sadece bizim sağlığımızı değil hastaların sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir!”

 

TALEPLER
Sendika olarak bazı taleplerinin de olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:
“Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, fazla çalışmaya son verilmeli, çalışma hayatı güvenceli bir biçimde yeniden düzenlenmeli, güvencesiz çalışanlar (vekil, sözleşmeli, kadrolu) kadroya alınmalıdır. Çalışırken maruz kaldığımız risklere karşı güvenli çalışma koşulları oluşturulmalı, ebe ve hemşirelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınarak, fiili hizmet süresi zammından tüm ebe ve hemşireler adil biçimde yararlanmalıdır. İşyerlerinde şiddet ve tacize yönelik önleyici uygulamalar yaygınlaştırılmalı, kadro ve unvan durumuna bakılmaksızın tüm çalışanlara hukuki yardım verilmelidir. Tüm yöneticiler, liyakata göre ve çalışanlar tarafından seçilmeli, yöneticilik görev süreleri de sınırlandırılmalıdır. Doğum izinleri ücretli hale getirilmeli, 7/24 ücretsiz, anadilinde kreş sağlanmalıdır. Haftalık çalışma saati 35 saatle sınırlandırılmalı, gece çalışma meslekte artan yıl oranına göre azaltılmalı ve gece mesai saati 2 ile çarpılmalıdır. Performansa göre ücretlendirme değil, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek düzeyde ücret ödenmelidir. Ebe ve Hemşirelik meslek tanımları günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli ve ILO hemşirelik anlaşması imzalanarak gerekleri yerine getirilmelidir.”
 Haber: Mürsel ÖNER

Kaynak: (Prestij Haber Merkezi) - Prestij Haber Merkezi Editör:
Etiketler: SES:, Hemşirelik, , tanımı, yenilenmeli,
Haber Yazılımı