Haber Detayı
08 Ekim 2019 - Salı 14:14
 
Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aslan; 'İlimizin, ticaretin baş aktörü olmasına hiçbir engel yoktur”
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.
EKONOMİ Haberi
  Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aslan; 'İlimizin, ticaretin baş aktörü olmasına hiçbir engel yoktur”

Ekonomi üzerine bir konuşma yapan Aslan; “Türkiye’nin Ortadoğu’ya, Ortadoğu’nun Türkiye’ye açılan kapısı olan ilimizin; İran’a olan sınırımız ve İran ile olan birden fazla sınır kapımızla ticaretin baş aktörü olmasına hiç bir engel yoktur.” dedi.
VANTSO Aylık Olağan Meclis toplantısına katılan ve burada bir konuşma yapan Aslan, ekonomi üzerine açıklamalarda bulundu.

 

“YÜKSEK TEKNOLOJİK YATIRIMLAR YAPMAK HEDEF OLMALIDIR”

Aslan, yaptığı konuşmada; “Genelde ülkemizin özellikle de ilimizin tek çıkış yolu imalat sınai üretimdir ve dahası bu alanlarda rekabet edebilecek bir vizyon yakalayabilmektir. Teknolojide, dijital sahada üretmek ve yarışmak mecburiyetindeyiz. Ortak yüksek ve yüksek teknolojik yatırımlar yapmak temel hedef olmalıdır. Yüksek teknoloji ile üretilen ürünler katma değerli ürünlerdir. Bu ürünler katma değer üretir ve ihracat yaratır. Kalkınma ve büyüme temalı bir stratejik plan dahilinde çalışma yürütülmelidir. Burada hedef kitle sanayici ve tüccardır yani reel sektörün tüm bileşenleridir. İlin ekonomik dinamikleri tek tek tespit edilerek bu dinamiklere yönelik sektörel çalışmalar yürütülmelidir. Yani ilimize iktisadi katkı sunacak , mali değeri olan kaynaklar tespit edilmelidir. İlin ve bölgenin kalkınması ve büyümesi, yereldeki doğal kaynakların, yeraltı zenginliklerin ve rezervlerin yerel ve ulusal aktörler eliyle işletilerek gelir ve istihdam yaratmakla olur. İlimiz ekonomik gelişmişlik ve bölgesel kalkınmışlık düzeyinde maalesef iyi durumda değildir. Gelişmiş bir çok ilden ve bölgeden daha iyi kaynaklara ve imkanlara sahip olmamıza rağmen gelişmişlik endekslerinde geride olmamızın sebeplerinin tespitine gitmemiz kaçınılmazdır. Eleştirel ve öz eleştirel bir bakış açısıyla her kesim, güçlü bir aidiyet duygusuyla ilini ve bölgesini sahiplenme yönünde ciddi bir sorumluluk almalıdır. İlimizdeki tüccarın, tacirin, üreticinin, sanayicinin, hizmet sektöründeki bileşenlerin, dış ticaret iştigal konusu olan ithalatçı ve ihracatçıların, tarım ve hayvancılıkla hayatlarını idame ettiren üreticilerimizin yani kısacası ilimizin makro ve mikro ölçekte ekonomik değer yaratan tüm kesimlerinin en büyük çatı kuruluşu Van Ticaret Sanayi Odasıdır.” dedi.

 

“EN BÜYÜK SORUMLULUK VANTSO'NUNDUR ANCAK...”

“İstikrarlı büyüme, sağlıklı kalkınma ve kaliteli istihdam için kısacası ilimizin gelişmişlik endekslerini yukarı çekmek için en büyük sorumluluk VANTSO'nundur.” diyen Aslan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Bizler de yani ilimizin diğer ekonomik paydaşları olarak tüm sorumluluğu Van Ticaret ve Sanayi Odasına atarak işin içinden sıyrılmaya çalışmamalıyız. Tüm paydaşlar VANTSO öncülüğünde bir stratejik plan dahilinde ilimizi ve bölgemizi nasıl kalkındırırıza yönelik mesai harcamalıyız. Odamızın, ilimizin tarihi değerlerine, doğal güzelliklerine, ekonomik değeri olan varlıklarına karşı sahiplenme duygusu ve bunları ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına ve bilinirliğine yönelik çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bir çok kültürel ve iktisadi değeri olan varlıklarımıza coğrafi işaret ve tescil aldırmalarını takdir ediyor ve bu yöndeki çabaları olumlu buluyoruz. Tarihin bize en büyük mirası olan, 1700 metre rakımlı, dünyanın en büyük, tek sodalı suyuna, zengin florası ve turkuazın tüm renklerini bünyesinde barındıran, inci kefali balığı gibi bir çok güzelliğe sahiplik eden Van Gölümüze yönelik sahiplenme ve koruma çabalarınıza minnettarız. Özellikle son dönemde odamızın Van Gölü Aktivistleri ile birlikte denizimizi korumak, tarihte aldığımız mirası gelecek nesillere alnımızın akıyla bırakmak adına yapılan etkinliğin önünde saygıyla eğiliyoruz. Sayın Fevzi Çeliktaş’a, Necdet Takva’ya, Van Gölü Aktivistlerine, odamızın yönetimine, kıymetli meclisimize ve katkı sunan herkese müteşekkiriz. İlimizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve turizm merkezi yapmak, turistin çekim yeri haline getirmek için yapılan çalışmaları destekliyoruz. Yurt içi ve yurtdışı fuarlara destek olmak, katılım sağlamak, Shopping Fest festivali gibi festivaller düzenlemek, inanç turizminden tutun kış turizmine, kongre turizminden sağlık turizmine kadar turizmde çeşitlilik yaratmak ve turist çeşitliliği için turizm destinasyonlarını ortaya çıkarmak, tanıtımı ve bilinirliği için tüm paydaşlarla komplike çalışarak model oluşturmak gerekiyor.”

 

“MARKA ŞEHİR OLMAK İÇİN...

“Van'ın marka şehirler kategorisine yükseltilmesi için el birliği ile yapılması gerekenler olduğunu da vurgulayan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bu konuda da şunları söyledi; “Üretim, istihdam, ticaret ve yatırım için kenti marka şehirler kategorisine yükseltmek ve cazibe merkezi haline getirmek için kentin alt yapısını, lojistik imkanlarını üst seviyeye çıkarmak, çevre yolu, sahil bandı yol projeleri, kent merkezi trafiğini rahatlatacak çözüm yolları, şehir içi otopark alanları inşa etmek, kültürel ve sosyal etkinlik alanları, sportif ve çocuk oyun alanları, kentteki yeşil alan oranını dünya standartlarına yükseltmek, zamanında iş görüşmeleri, mal ve ürün teslimatları için daha hızlı ulaşım ve konforlu seyahatler için havayolunu daha efektif hale getirmek, yük treni kapasitelerini, sefer sayılarını artırmak, yüksek hızlı tren imkanı için güçlü bir lobi faaliyeti kapsamında ilin tüm otoriteleriyle birlikte inisiyatif almak başta VANTSO olmak üzere tüm paydaşların en büyük sorumluluğudur. Tarım ve hayvancılık, ilimizi öne taşıyacak sürdürülebilir büyüme ve istihdam da istikrar sağlayacak en büyük sektörlerdir. Ülkenin en büyük yaylalarına, su kaynaklarına ve mera alanlarına sahip olan ilimiz, doğal iklim koşullarıyla hayvancılığın en büyük üretim alanlarına sahiplik edecek konuma sahiptir. Doğru bir planlamayla, kaliteli eğitim, doğru ve yerinde bir teşvik sistemiyle ilimizin, ülkenin özellikle küçükbaş hayvancılıkta, hayvancılık merkezi haline gelmesi içten bile değildir. Odamızın öncülüğünde işletmesi yapılan VOTAŞ’ın başarı hikayesi bizi heyecanlandırmaktadır. Kurulum aşamasındaki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi güzel bir rol model olabilir. Bu tür profesyonel alanların sayıları çoğaltılarak tarım ve hayvancılık sektörüne bir kemiyet kazandırılmalıdır. İlimizin en büyük problemlerinin başında gelen genç işsiz sorununda ilçelerde, mahallelerde ve köylerde oluşturulacak profesyonel hayvancılık işletmeleriyle ve tarımsal üretim alanlarıyla çözüm getirilebilir. Bu tür üretim yerleriyle köyden kente göçün de bir nebze olsun önüne geçilir belki. Çünkü kentlerde de meydana gelen sorunların bir çoğu kırsaldan kentlere plansız ve düzensiz bir şekilde göçün yaşanmasıdır ve ticaretin süreklilik arz edebilmesi için ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi gücünüzü ve rekabetçi enerjinizi sürekli muhafaza etmeniz gerekmektedir. Uluslarası pazarlar açısında avantajlı bir konumda olan ilimizin bu avantajını fırsata çevirecek çalışmalar yürütmek başta VANTSO olmak üzere hepimizin temel sorumluluğundadır. Odamızın gayretleriyle modernizasyon çalışmaları tamamlanan Kapıköy gümrük kapımız tam zamanlı ve tam kapasiteyle çalışmaya başladığında ilimizin ve ülkemizin dış ticaretine büyük bir ivme kazandıracaktır. Burada Kapıköy Gümrük Kapımızın alt yapı ve üst yapılarıyla ülkenin en modern kapılarından biri olmasını sağlayan TOBB başkanına, yönetimine ve Ticaret Sanayi Odamızın Başkanına ve yönetimine teşekkür ederiz. Olanaklar, imkanlar iyi oldu mu, uluslararası kapılar güvenli, rahat ve konforlu olunca ile ve ülkeye geliş gidişler daha çok hızlanır ve ziyaretçi sayınız periyodik bir şekilde artarak devam eder. Misafir, ziyaretçi sayısı artıkça tüketime yönelik iç talep oluşur. Talebe bağlı olarak yerel üretici üretim yaparak talebe arzıyla cevap verir. Bunun sonunda gelir, istihdam ve büyüme meydana gelir. Gümrük Kapınız ne kadar verimli ve aktif çalışırsa, ülke ekonomisine o kadar döviz girdisi sağlar. Bu da dış ticaret açığının o kadar düşmesi demektir.”

 

VANTSO'YA DAİR

VANTSO'ya dair de görüşlerini dile getiren Aslan; “VANTSO kurumsal kimliği ve profesyonel yönetimi ile ülkenin sayılı odaları arasında olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Ülkenin ve İlin temel sorunları hakkında adil, objektif ve ilkesel tutum sergilemesi mutluluk vericidir. Her konu hakkında üyelerini ve kamuoyunu sarih bir şekilde bilgilendirmesi ve Türkçe'nin yanında Kürtçe ile de bilgilendirme yapması bizleri sevindirmektedir. VANTSO’nun tüccarın, tacirin, üreticinin, sanayicinin, zanaatkarın, hizmet sektöründeki işletmelerin, turizmcilerin başta olmak üzere tüm girişimci ve katma değer yaratan her kesimin sorun ve sıkıntılarına biraz daha hassasiyetle yaklaşım göstermesi temel arzumuzdur. Reel sektörün kamuya olan borçlarını, özellikle ötelenen vergi yükünün tekrar gündem yapılıp çözümü yönünde lobi faaliyeti yürütmesi temennimizdir. Yerel üreticiyi güçlendirmenin yolu yerelde üretilen ürünlerin yerelde tüketilmesiyle mümkündür. Gerek kamu alımlarının ve gerekse özel sektörün alımlarını yerelde temin etmeleri yönünde tüm bileşenlerle özel bir çaba harcamaları hepimizin faydasına olacaktır. Yereldeki tüm yatırımcı kurum ve kuruluşlara yerelde üretilen ürünleri almaları yönünde tazyik uygulamak hepimizin temel sorumluluğundadır. Özellikle finans sektörünün işletmelerimize karşı uyguladığı  ikircikli tavır ve firmalarımıza yönelik ön yargı, kredi ve finansmana erişim noktasında ciddi sıkıntılara mahal vermektedir. Firmalarımızın önüne konulan finansal erişim engellemelerinin bir an evvel bertaraf edilmesi için ciddi bir irade ortaya koymak temel görevimiz olmalıdır. Bizler de Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak, Van Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte, tüm paydaşlarımızla tek hedefimiz ilimizi ve ülkemizi kalkındırmak ve büyütmektir. Göreve geldiğimiz den bu yana yönetim kurulu olarak, tek gayemiz organize sanayi bölgemizdeki üretim alanlarını büyütmek ve istihdam yaratmaktır.” ifadelerini kullandı.

 

“OSBYİ DAHA DA BÜYÜTMEK İÇİN ÇABALIYORUZ”

Organize Sanayi Bölgesinin daha da büyütülmesi için çabalarının devam ettiğini anlatan Aslan, şöyle devam etti; “İlimizin en büyük üretim ve istihdam alanı olan Organize Sanayi Bölgemizi daha da büyütmek ve genişletmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yatırımcımızın ve üreticimizin her türlü sorununu çözmek için mücadele azmimiz artarak devam edecektir. Ekonominin lokomotif gücü olan sanayi sektörü ne kadar büyür, gelişir ve katma değer üretirse ülkenin makro ekonomik dengeleri sağlam bir zemine bir o kadar rahat oturur. İmalat sanayi ve tarım sanayi sektörü güçlendikçe istikrarlı bir büyümeden ve sağlıklı istihdam verilerinden bahsedilebilir. Yatırımcımızın ve üreticimizin sorunlarını her mekanda ve platformda dile getirmek temel önceliğimizdir. Sorunların çözümü yönünde ortaya koyduğumuz irade zaman ve makam farkı gözetmeksizin çözüm bulunana kadar sürdürmek hedefimizdir. Mevcut sanayicimizin hakkını ve hukukunu korumak birincil gayemizdir. Yeni üretim ve istihdam alanları yaratmak amacıyla sanayimizin sınırlarını genişletmek için tevsi alanlara yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 1998’de resmi olarak kurulan OSB’miz 2000 yılında fiili olarak inşaat çalışmalarına başlamıştır. 5 Etap şeklinde kurgulanan OSB’miz 508 ha devasa bir alan üzerinde kurulmuştur. Bu sene itibariyle 4 etabında alt yapı çalışmaları tamamlanarak yatırımcıya yatırım yapma imkanı sunulmuş ve sunulmaya devam etmektedir. Bu güne kadar OSB’miz 159 sanayi parselinden 142 adetinin tahsisini yapmış ve üretime kazandırmıştır. 142 sanayi parseliyle birlikte, bir adet ticari parsel çağrı merkezi faaliyeti yürüten ulusal bir firmaya kiralanmış ve bir eğitim parseli de yap-işlet devret modeliyle yerli girişimciler eliyle eğitim camiasına kazandırılmıştır. Hali hazırda 17 adet çeşitli büyüklükte sanayi parselimiz yatırımcısını beklemektedir. Üretim olarak bir çok sektörde faaliyet gösteren OSB’miz karma bir yapı arzetmektedir. Gıdadan, inşaata, mobilyadan un üretimine, kimya üretiminden, dış yalıtıma, hayvansal yem üretiminden ambalaja, plastikten, medikale, beton yapı elemanlarına kadar kısacası bir ilin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu her alanda üretim yapma çeşitliliğine sahiptir. OSB’mizdeki üretim tesisleri kaliteli üretim, zamanında teslimat, sürdürülebilir maliyet ve fiyat politikası ve üretim kapasitesiyle her türlü ihtiyaca cevap verecek imkana ve rekabet gücüne sahiptirler.”

 

“EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ PAZAR BULMA SIKINTIMIZDIR”

OSB'de geniş yelpazede bir üretimin söz konusu olduğunu ancak en büyük problemin pazar bulma meselesi olduğunu dile getiren Aslan, “OSB’deki üreticiler olarak en büyük problemimiz ürettiğimiz ürünlere pazar bulma konusunda sıkıntı yaşıyor olmamızdır. Bu pazar sıkıntısını da aşmamızın yegane yolu biraz önce bahsettiğimiz gibi yatırımcı kurum ve kuruluşların yerelde üretilen ürünleri tercih etmeleri olacaktır. Bizler bir yanda yatırım ve üretim alanlarını artırmaya çalışırken diğer taraftan ilimizdeki problemlerin başında gelen işsizliği azaltmak adına çalışmalar yürütmekteyiz. Değerli meclisimiz, OSB’mizin en büyük tevsi alanı olan 277 ha 5.etaptaki 100 ha’lık kısmını Organize Tekstil Bölgesi ilan ederek bu yönde müteşebbis heyet kararı almıştır. OSB-DAKA-VALİLİK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile plan proje çalışmaları devam etmektedir. En kısa zamanda ihalesi yapılarak alt yapı çalışmalarına başlanacaktır. Burada hedef 50-60 arası iş yeri ve 15 bin istihdam tasavvur edilmektedir. Ülkenin en çok genç işsizini bünyesinde barındıran ilimiz, bu can yakıcı sorundan da ancak tekstil gibi emek yoğunluklu sektörlerin faaliyetleriyle kurtulma imkanına sahip olacaktır. Bizim gibi az gelişmiş iller hem üretim yapan imalat sanayi sektörüne ağırlık verilmesi hem de işsizliğe çözüm olacak emek yoğunluklu sektörler olan çağrı merkezleri ve tekstil işletmelerini tercih etmek temel prensibimiz olmalıdır.” dedi.

 

“TİCARETİN BAŞ AKTÖRÜ OLMAMIZA HİÇBİR ENGEL YOKTUR”

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Türkiye’nin Ortadoğu’ya, Ortadoğu’nun Türkiye’ye açılan kapısı olan ilimiz İran’a olan sınırımız ve İran ile olan birden fazla sınır kapımızla ticaretin baş aktörü olmamıza hiç bir engel yoktur. Batılı ülkelerin İran’a yönelik ekonomik ambargosunu doğru okursak ilimizin ve bölgemizin ticari ve üretim kapasitesini ciddi seviyelere çıkarabiliriz. Son dönemlerde İranlı iş adamlarının ilimize ve OSB’mize olan ilgileri bu yöndeki umutlarımızı daha da artırmaktadır. Bizler de OSB Yönetim Kurulu olarak sanayi bölgemize olan ulusal ve uluslararası ilgiye cevap vermek adına, OSB’mizin alt yapısını güçlendirmek için yoldan tutun suyuna, doğalgazına kadar tüm alt ve üst yapıyı güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bizler OSB Yönetim Kurulu olarak başta VANTSO olmak üzere ekonomik paydaşlarımızla, kamu tarafının tüm kurum ve kuruluşları ile sivil toplumun bileşenleriyle birlikte ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda halkımızın birliği ve beraberliği, milletimizin huzur ve refahı ve toplumsal barışı için bu güne kadar yaptığımız gibi bundan sonraki süreçte de amansız ve fakatsız olarak her kesimle işbirliğine ve güç birliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.” / Prestij Haber Merkezi

Kaynak: (Prestij Haber Merkezi) - Prestij Haber Merkezi Editör:
Etiketler: , , Van, OSB, Yönetim, Kurulu, Başkanı, Aslan;, 'İlimizin,, ticaretin, baş, aktörü, olmasına, hiçbir, engel, yoktur”,
Haber Yazılımı